Om T.T. Invest ApS

  • Ejendomsselskabet T.T. Invest Haderslev Aps er et privatejet investerings- og ejendomsselskab. Selskabet er stiftet i 1981 af den nuværende ejer og beskæftiger sig med opkøb af erhvervs- og boligudlejningsejendomme.
  • Firmaets politik er, at renovere og forbedre ejendommene således at de til enhver tid svarer til de krav der stilles på bolig- og erhvervsmarkedet under devisen: Fremtidens boliger til nutidens mennesker.
  • Selskabet har egne håndværkere ansat til at varetage alle gængse opgaver.
  • Selskabet har p.t. boliger i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg samt Vojens.